Samuel to 5-letni chłopiec, który od urodzenia przyjmuje najsilniejsze ciosy losu. Zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgowym, nieoperacyjną wadą serca, wodogłowiem, małogłowiem, wzmożonym napięciem mięśniowym, padaczką oraz postępującym zanikiem nerwów wzrokowych w obu oczach, który powoduje, że Samuel ma jedynie poczucie światła.

www.nadziejadladzieci.pl/samuel

Szansą na zatrzymanie zaniku nerwów wzrokowych i ocalenie wzroku Samka jest nowatorska metoda leczenia polegająca na wszczepieniu Alloplantu. Pierwsza operacja zaplanowana jest na 28 listopada, kolejne w półrocznych odstępach… Koszt jednego etapu leczenia to tys. złotych

Trwają przygotowania do wyjazdu Samuela do Kliniki w Ufie. To pierwszy etap leczenia, który otwiera przed chłopcem możliwość na ujrzenie otaczającego go świata… Przeszkodą są środki, których wciąż jest zbyt mało by sfinansować pierwszą operację

Dzięki Waszej dotychczasowej pomocy udało się pokryć koszty:

rehabilitacji

sali światła

zaopatrzenia w leki i potrzebne artykuły.

Dalsze wsparcie chłopca pozwoli na sfinansowanie pierwszego i kolejnych etapów operacji wzroku, rehabilitacji, wizyt u specjalistów oraz zaopatrzenia w niezbędne leki i sprzęty. To wszystko jest Samkowi tak bardzo POTRZEBNETo wszystko daje mu SZANSĘ na lepszą przyszłość

Przyszłość bez BÓLU, przyszłość bez CIEMNOŚCI

PROSZĘ, DAJ SAMUELOWI SZANSĘ

www.nadziejadladzieci.pl/samuel