Z okazji urodzin #Espero chcielibyśmy życzyć wytrwałości i niepohamowanego zapału do pracy wszystkim naszym                                                                                         Wolontariuszom oraz zdrowia i ogromnej woli zdobywania świata naszym Podopiecznym!

Aby to święto stało się jeszcze bardziej wyjątkowe ogłaszamy KONKURS plastyczny pt. „Miś Esperko na urodzinach”

Przypominamy, że Miś Esperko to nasz pluszowy przyjaciel. Odważny Miś wspierający wszystkich Małych Bohaterów

Do wygrania PACZKA NIESPODZIANKA, w której znajdziecie mnóstwo wspaniałości! Paczkę można przeznaczyć na własny użytek bądź wystawić na licytację.

Zapraszamy do nadsyłania prac konkursowych na kartce formatu A4, techniką dowolną. Do nadesłanych prac KONIECZNIE prosimy o załączenie zgody na publikację pracy:

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska uczestnika we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie dostarczonej pracy konkursowej (praca plastyczna pt.”Miś Esperko na urodzinach”) przez Organizatora oraz jej publikację.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu organizowanego przez Fundację Espero – Nadzieja dla Dzieci oraz akceptuję jego warunki.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Nasz zespół wybierze JEDNĄ najbardziej oryginalną pracę i ogłosi wyniki na fanpage Espero. Dodatkowo w poście w dn. 31.01.2022 zostaną umieszczone wszystkie nadesłane prace spełniające wymogi konkursowe. Spośród nich OCENĄ PUBLICZNOŚCI zostanie wyłoniony drugi zwycięzca! Na zagłosowanie każdy z Was będzie miał dni

Osoba z największą ilością głosów wygra drugi taki sam ZESTAW NIESPODZIANKĘ !

Podpisane prace wraz z adresem nadawcy oraz zgodą należy nadsyłać drogą pocztową do dnia 27.01.2022r. na adres siedziby Fundacji:

Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci

  1. Mistrzowska 15

01-929 Warszawa.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Pełny regulamin konkursu dostępny poniżej