Wojna na Ukrainie to największy przejaw barbarzyństwa i okrucieństwa w ostatnich latach. Z przerażeniem i złością obserwujemy wszystkie akty terroru dokonujące się za naszą wschodnią granicą. Nie ma słów, by opisać w jakiej rzeczywistości przyszło znaleźć się naszym Sąsiadom…🇺🇦💔
Od 24 lutego granice Polski przekroczyło ponad milion obywateli Ukrainy uciekających przed wojną. Są to głównie kobiety z dziećmi, które nagle stały się jedyną opoką i gwarantem bezpieczeństwa swoich rodzin. Wśród nich znajdują się także dzieci borykające się z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami, które wymagają stałej opieki specjalistów i terapii.
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Wychodząc naprzeciw problemom i potrzebom tych dzieci uruchamiamy fundusz pomocy chorym dzieciom przybyłym do nas z Ukrainy. Wszystkie środki na nim zebrane zostaną przeznaczone na finansowanie procesu leczenia i rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niepełnosprawnym i chorym przewlekle dzieciom z ukraińskich rodzin. Wpłat z przeznaczeniem na ten cel można dokonywać na poniższy numer rachunku bankowego⬇️⬇️⬇️
Fundacja „ESPERO” Nadzieja dla Dzieci
Ul. Mistrzowska 15, 01-929 Warszawa
Nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352
❗Tytułem (koniecznie): DAROWIZNA UKRAINA❗
Wpłat można dokonywać także bezpośrednio na uruchomioną przez nas zbiórkę na portalu Siepomaga.pl 👇
#espero #ukraina #nadziejadladzieci #razemdlaukrainy #niepelnosprawnosc #pomagamy