Kochani!

W związku z tym, że nie udało nam się zebrać kwoty potrzebnej na operację Samuela Rodzocha w pierwszym, majowym terminie – Instytut Paleya wyznaczył jej nowy termin – 28.08.2024r.

Stan bioder jest dramatyczny. Obie kości biodrowe wychodzą z panewek co sprawia niewyobrażalny ból i grozi trwałym kalectwem. Pilna operacja bioder to konieczność! Czas nas goni, prosimy o mobilizację!

Pasek na zbiórce zostaje podniesiony o kwotę 33476,3 zł zebranych w okresie od 18.01.2024r. do 16.05.2024r. na co składa się m. in. kwesta organizowana podczas wydarzenia w Stargardzie „Ale (za)bieg. Malec biega dla Samuela. Do upadłego” oraz tradycyjne wpłaty na subkonto.