Drodzy wspierający! Dostaliśmy nowe informacje dot. kosztorysu dalszego leczenia Maćka: Lekarz – stomatolog wskazał, że planowane jest założenie stałego samoligaturującego ortodontycznego aparatu stałego (7600 zł), koszt wizyt aktywacyjnych odbywające się co 6-8 tygodni wynosi 360 zł. Średni czas aktywnej fazy leczenia to zwykle 2-3 lata, po których przewidywane jest zastosowanie aparatów retencyjnych, których koszt obecnie oscyluje w granicach 2000 zł. Oznacza to, że musimy więc powiększyć cel zbiórki Maćka o 8104.98 złotych.