Kochani,
pasek na zbiórce Filipka został obniżony Cel został pomniejszony o środki zgromadzone już w innej Fundacji oraz o koszt transportu medycznego, ze względu na to, że Filipek – po ostatnich konsultacjach z kardiologiem – na szczęście takiego transportu nie wymaga!

Jednocześnie bardzo serdecznie zachęcamy do dalszego wspierania Filipka w Jego walce o zdrowe serduszko Nie wiemy, czy stan Filipka pozwoli na opuszczenie szpitala w Pittsburgh’u w wyznaczonym terminie. Nie wiemy, czy procedury medyczne przewidziane dla Filipka będą wystarczające. Nie wiemy także, czy stan Filipka pozwoli na Jego powrót do Polski zwykłym lotem… Przed chłopcem bardzo trudna operacja i rekonwalescencja

Zróbmy wszystko, aby brak środków nie był przeszkodą w Jego powrocie do zdrowia

www.nadziejadladzieci.pl/filipek