Instytut Paleya wyznaczył nowy termin – 28.08.2024r.

Kochani! W związku z tym, że nie udało nam się zebrać kwoty potrzebnej na operację Samuela Rodzocha w pierwszym, majowym terminie – Instytut Paleya wyznaczył jej nowy termin – 28.08.2024r. Stan bioder jest dramatyczny. Obie kości biodrowe wychodzą z panewek co sprawia niewyobrażalny ból i grozi trwałym kalectwem. Pilna operacja bioder to konieczność! Czas nas…