na_kartę_Wojtuś

CHOROBY, które niszczą dzieciństwo Wojtusia!

null

Wojciech Rubin

Łopuszka, woj. podkarpackie

Razem dla Wojtka zebraliśmy

0,00  z 1,00 

ilość osób wspierających: 0

Wesprzyj Wojtka

Lista problemów zdrowotnych Wojtka przeraża, a chłopiec ma dopiero 11 lat!

– Autyzm atypowy;
– Zespół Gillesa de la Touretta;
– Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;
– Zaburzenia hiperkinetyczne;
– Wrodzony niedobór czynnika XII;
– Zaburzenia krzepnięcia uwarunkowane niedoborem czynnika XII;
– Dystonia czaszkowo- szyjna z zajęciem krtani i kończyn górnych DYT24;
– Zrotowanie podudzi, podwichnięcie stawów skokowych, uogólniona wiotkość więzadłowa i posturalna, obniżenie miednicy po lewej stronie 0,5 cm – asymetria trójkątów talii;
– Niedobór masy ciała i wzrostu;
– Przewlekłe zapalenie żołądka o etiologii Helicobacter;
– Alergia wziewna;
– Torbiel Bakera w nóżce;
– Zaburzenia centralne słuchu;
– Zaburzenia integracji sensorycznej, czucia głębokiego, ruchu.

Zamiast radosnego dzieciństwa los podarował chłopczykowi czas w szpitalach, niezliczoną ilość badań oraz walkę o samodzielność. Po ostatnich badaniach u Wojtka stwierdzono DYSTONIĘ SAMOISTNĄ RODZINNĄ. Pojawiły się niekontrolowane odruchy już nie tylko szyi, kończyn górnych, ale również kończyn dolnych. Tym samym wdrożono leczenie nowymi lekami.

„Walka Wojtka o sprawność oraz zdrowie jest i będzie długa. Będzie też niezwykle ciężka. Moje dziecko potrzebuje leków, rehabilitacji, dalszej diagnostyki, wizyt kontrolnych, terapii… Czasami zadaję sobie pytanie: ile chorób może być w jednej osobie? Dlaczego akurat trafiło na mojego syna? Czy ta lista kiedyś się zatrzyma? Codziennie modlę się o cud dla Wojtusia, o to, by życie było dla niego łaskawsze” – mówi zrozpaczona mama.

Zawalczcie z Nami o przyszłość Wojtusia! Za każdą pomoc z całego serca DZIĘKUJEMY

Dla Wojtusia zbieramy na

rehabilitacja

Wpłaty prosimy kierować na podany numer konta bankowego

Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci
ul. Mistrzowska 15
01-929 Warszawa
nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352

Tytułem wpłaty: Darowizna Wojciech Rubin