Ubiegły weekend u Nadusi przebiegał bardzo pracowicie. To cudowne wydarzenie pokazuje, jak w szczytnym celu gromadzi się cała armia cudownych, dobrych serc

Dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych ludzi, subkonto Nadii zasiliła kwota ponad tys. złotych Przypomnijmy, że każda nawet najmniejsza kwota przybliża dziewczynkę do zwycięstwa z podstępnym i okrutnym wrogiem jakim jest SMA

Ogromne podziękowania kierujemy w stronę organizatorów i współorganizatorów pikniku dla Nadusi:

SAPiK

Kamila Straszkiewicz

Przemysław Pasieczny

Edyta Sitkiewicz

#Dziękujemy wszystkim firmom i osobom prywatnym, których pomoc w organizacji wydarzenia jest nieoceniona

#Dziękujemy wolontariuszom:

Sabina Balcer, Renata Balcer-Klein, Klaudia Dacio, Anna Gebauer, Ilona Kowalska, Aleksandra Markowska, Edyta Sitkiewicz, Krzysztof Sitkiewicz, Małgorzata Szydłowska, Katarzyna Tadeusz, Dominika Tomczak

#Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w pikniku i choćby najdrobniejszym datkiem wsparły leczenie Nadusi

POMAGANIE MA WIELKĄ MOC

https://pomagam.pl/nadia-sma

Nadusia kontra SMA