Fabianek Grządziel to dwuletni chłopczyk z Przeworska (woj. podkarpackie) zmagający się z bardzo poważnymi chorobami:

agenezją ciała modzelowatego
padaczką
opóźnieniem rozwoju psychoruchowego

W ciągu swojego krótkiego życia poznał, co to ból i cierpienie. Każdy dzień, miesiąc, rok to walka o siebie, o możliwości i przyszłość.

Z powodu w/w chorób Fabian bardzo często choruje na zapalenie płuc, co w przypadku tak małego dziecka może zakończyć się niczym innym jak śmiercią Dlatego nie ma dnia bez rehabilitacji, leków, nie ma miesiąca bez wizyty u lekarza.

W tamtym roku Fabianka i jego rodzinę spotkała niewyobrażalna tragedia. Nasz mały Wojownik stracił siostrzyczkę, a mama i tata ukochaną córeczkę

Nie pozwólmy by Fabianka zabrała śmierć  Nie dopuśćmy do kolejnej tragedii Zawalczmy o to małe życie

www.nadziejadladzieci.pl/fabiangrzadziel

BY CHOROBA NIE WYGRAŁA – licytacje Fabianka