Leonek1x1

Pomóż Leonkowi…

null

Leon Stańkowski

Razem dla Leonka zebraliśmy

0,00  z 1,00 

ilość osób wspierających: 0

Wesprzyj Leonka

Wrodzona wada serca pod postacią zespołu heterotaksji (izomeryzm prawoprzedsionkowy): dekstrowersja, dwuujściowa prawa komora (DORV), niezrównoważony ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej z niedorozwojem lewej komory, zwężenia pnia płucnego, prawostronny łuk aorty- to schorzenia, które uczyniły rzeczywistość Leonka nierówną walką o życie…

Nasz synek ma już za sobą 4 bardzo trudne cewnikowania serca, 3 operacje kardiochirurgiczne, w tym jedną ratującą życie. Jego dzieciństwo to szpitalne sale na oddziałach kardiochirurgii, kardiologii i OIOM-ie. Obecnie Leon leczony jest paliatywnie i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości czeka go operacja Fontana.

Pełni nadziei, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc, która pozwoli nam na dalszą walkę o zdrowie i życie naszego dziecka. Leon wygrał bitwy, w których nie dawano mu żadnych szans. Włożył wiele wysiłku w to aby żyć i wrócić z rodzicami do domu. Z Państwa pomocą będziemy mogli zapewnić mu opiekę specjalistów, którzy zadbają o to, aby pozostał jak najdłużej w dobrej formie i mógł przejść kolejną, już 4 operację serca.

Będziemy wdzięczni za każdy Państwa gest, nawet ten najmniejszy.

Dla Leonka zbieramy na

Wpłaty prosimy kierować na podany numer konta bankowego

Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci
ul. Mistrzowska 15
01-929 Warszawa
nr rachunku bankowego:
75 1020 1042 0000 8102 0453 3352

Tytułem wpłaty: DAROWIZNA Leon Stańkowski


pokaż więcej