Pomagamy w finansowaniu

 • leczenia i rehabilitacji w kraju i za granicą
 • badań
 • lekarstw
 • reklamy i promocji zbiórek przeznaczonych na leczenie
 • sprzętu medycznego i ortopedycznego, niezbędnego w procesie leczenia i rehabilitacji
 • turnusów rehabilitacyjnych
 • kosztów pobytu dziecka i rodzica w szpitalu

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?

 • w tłumaczeniu i komunikacji z ośrodkami zagranicznymi w celu uzyskania najbardziej skutecznego leczenia
 • organizujemy: wykłady-konferencje z lekarzami, spotkania integracyjne z Naszymi podopiecznymi
 • wydajemy i dystrybuujemy broszury informacyjne o możliwościach leczenia

Dołącz do Nas 🙂

Jeśli chcesz do Nas dołączyć jako podopieczny

wypełnij go, podpisz i odeślij na adres: 

 • biuro@fundacjaespero.org